?

Log in

Glamour and Poise

Zhou Xun

Name:
Zhou Xun Fans 周迅
Membership:
Open
Posting Access:
Anybody , Moderated
This is a community dedicated to Zhou Xun. She is a famous mainland Chinese actress and singer. Feel free to discuss her movies, music and life. Large pictures should be under a cut. Have fun and enjoy!

Filmography (Taken from imdb.com" Many available for purchase through YesAsia.com")
-----------
# Ye yan (2006) (post-production)

# Yu guo. Oi (2005) .... Sun Na
... aka Perhaps Love (International: English title)
# Sheng si jie (2005) .... Yan'ni
# Lian ai zhong de Bao Bei (2004) .... Baober
... aka Baober in Love (International: English title)
# Mei ren yi jiu (2004) .... Fei
... aka Fei
# Yuan yang hu die (2004) .... Xiao Yu
... aka A West Lake Moment (International: English title)
# Na shi hua kai (2002) .... Mirth (Huanzi)
# Xiao cai feng (2002) .... Little Chinese Seamstress
... aka Balzac and the Little Chinese Seamstress (UK) (USA)
... aka Balzac et la petite tailleuse chinoise (France)
... aka The Little Chinese Seamstress (International: English title)
# Yan yu hong yan (2002) .... Zhao Ningjing
# Heung gong yau gok hor lei wood (2001) .... Hung Hung/Tong Tong
... aka Hollywood Hong-Kong (International: English title)
# Shiqi sui de dan che (2001) .... Qin
... aka Beijing Bicycle (International: English title)
# "Ren jian si yue tian" (2000) (mini) TV Series .... Lin Weiyin
... aka April Rhapsody (Hong Kong: English title)
# Suzhou he (2000) .... Meimei/Moudan
... aka Suzhou River (International: English title)

# Jing ke ci qin wang (1999) .... Blind Girl
... aka Empereur et l'assassin, L' (France)
... aka The Assassin
... aka The Emperor and the Assassin (Europe: English title)
... aka The First Emperor (Singapore: English title)
# Gui lin rong ji (1998)
... aka My Rice Noodle Shop (Hong Kong: English title)
# Feng yue (1996) (uncredited) .... Nightclub girl
... aka Temptress Moon
# Xiao jiao qi mou sheng ji (1996)
... aka The Pampered Wife

Albums (Available from yesasia.com
------
Summer (2003)
Track Listing


On Yu (2005)
Track Listing

Statistics